Wie gebruiken de Verwijsindex?

De volgende hulpverleners en instellingen in Midden Nederland werken met de Verwijsindex:


Provinciaal

 • Bureau Jeugdzorg

 • MEE

 • GGD regio Utrecht

 • Consultatiebureau

 • Volksgezondheid Utrecht

 • Verslavingszorg

 • Politie en Justitie (via BJZ)

 • Leerplicht

 • Welzijnswerk

 • Algemeen maatschappelijkwerk

 • Bureau Halt

 • Jongerenwerk

 • Raad van Kinderbescherming

 • William Schrikkergroep

 • Leger des Heils

 • Thuisbegeleiding

 • Indigo/NOAGG

 • Stichting gereformeerde Jeugdzorg

 • Youké

 • Timon

 • De Rading

Gemeentelijk

 • Scholen voor basis- en voortgezet onderwijs
 • Peuterspeelzalen
 • Kinderdagverblijven en naschoolse opvang
 • Centra voor Jeugd en Gezin

Lokaal

 • Huisartsen

 • Diëtisten

 • Verloskundigen

 • Fysiotherapeuten

 • Pedagogen/psychologen

 • Logopedisten

Wil je weten wie er aan gesloten zijn in jou regio/gemeente? Klik op de regio waar je werkzaam bent.