Rechten van ouders

Ouders, en vanaf 16 jaar de jeugdige zelf, hebben bepaalde rechten bij een signaal in de Verwijsindex. Wie dat wil, kan bijvoorbeeld de geregistreerde gegevens inzien of een kopie opvragen. Als de gegevens onjuist zijn kunnen betrokkenen ze laten aanpassen.

Registratie in de Verwijsindex gebeurt altijd met kennisgeving aan de ouders of (vanaf 16 jaar) de jeugdige zelf. Betrokkenen hebben een aantal andere rechten:

  • Recht op inzage in de geregistreerde gegevens
  • Recht op correctie van de gegevens
  • Recht op een kopie van de gegevens
  • Recht op verzet. Betrokkenen kunnen, in verband met bijzondere omstandigheden, vragen om de gegevens van een kind uit het systeem te laten verwijderen.

Hoe maakt u gebruik van uw rechten? 
Een verzoek tot inzage, een afschrift, correctie of het aantekenen van verzet moet altijd schriftelijk gebeuren bij de gemeente waar de jeugdige staat ingeschreven. De manier waarop u gebruik maakt van bovenstaande rechten verschilt per gemeente. Raadpleeg de eigen gemeente.

Wie kan een verzoek doen? 
Een verzoek tot inzage, een afschrift, correctie of het aantekenen van verzet gebeurt bij kinderen onder de 12 jaar door de ouder en/of wettelijk vertegenwoordiger. Tot 16 moeten jongere en ouder en/of wettelijk vertegenwoordiger het verzoek of verzet samen indienen. Vanaf 16 jaar kan de jongere dit zelf doen.