Privacy

Toegang tot de Verwijsindex.
De Verwijsindex is een digitaal systeem dat alleen toegankelijk is voor professionals die met jeugdigen en/of ouders werken die een account hebben binnen de Verwijsindex. Om een account te verkrijgen dient een instelling, organisatie of praktijk aangesloten te zijn op de verwijsindex in zijn regio door middel van een toetredingsovereenkomst. Mocht u of uw instelling interesse hebben om aan te sluiten op de Verwijsindex kunt u contact opnemen met een persoon genoemd bij de contactgegevens.

Voor wie is een signaal/match inzichtelijk?
Een signaal/match is alleen inzichtelijk voor de betrokken professionals die een signaal hebben afgegeven over een jeugdige.

Hoe lang wordt de informatie bewaard?
Een signaal in de Verwijsindex wordt maximaal twee jaar bewaard. Daarna komt hij op ‘niet-actief’ te staan. Het niet-actieve signaal wordt nog vijf jaar bewaard in een archief.

Een registratie wordt in ieder geval verwijderd als:

  • De registratie niet terecht is gedaan
  • De jongere 23 jaar wordt
  • De jongere is overleden
Afspraken rondom privacy?
  • Ouders, en vanaf 16 jaar de jeugdige zelf, worden op de hoogte gebrachte van een afgegeven signaal in de Verwijsindex door de betrokken professional. 
  • Ouders, en vanaf 16 jaar de jeugdige zelf, wordt om toestemming voor het uitwisselen van informatie tussen de betrokken professional.
  • Alleen in uitzonderlijke gevallen worden ouders, en vanaf 16 jaar de jeugdige zelf, niet op de hoogte gebracht van het afgegeven  signaal en/of uitwisseling van informatie. Bijvoorbeeld als er sprake is van overmacht of een bedreigende situatie.
  • Wie dat wil kan de geregistreerde gegevens inzien. Betrokkenen hebben namelijk bepaalde rechten. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een kopie opvragen of gegevens laten corrigeren omdat ze onjuist of onvolledig zijn.