Symposium 'verwijsindex: Steek je licht op' 

Op 25 januari 2018 was het symposium ‘verwijsindex: samenwerking zichtbaar. Er was behoefte aan een terugkeer en daarom nodigen we u graag uit voor het 2e symposium verwijsindex: steek je licht op op donderdagmiddag 7 februari 2019.

Klik hier voor de hele uitnodiging

Uiteraard hopen wij op een grote opkomst! U kunt zichzelf opgeven en de voorkeur voor uw workshop opgeven via: inschrijfformulier 'Verwijsindex: steek uw licht op' 2019
Wat is de Verwijsindex?

Met de meeste kinderen en jongeren gaat het gelukkig goed, maar soms heeft een jeugdige tijdelijk extra ondersteuning nodig tijdens het opgroeien of opvoeden. Als professional besteedt je dan extra zorg aan een jeugdige. Soms zijn er niet direct zorgen om de jeugdige maar wil je als professional laten zien dat je betrokken bent bij een jeugdige zodat er goed kan worden samengewerkt. De Verwijsindex is een systeem waarin professionals een signaal kunnen afgeven om hun zorg en/of betrokkenheid aan te geven bij een jeugdige. Het doel van de Verwijsindex is om de betrokken professionals met elkaar in contact te brengen om samen met ouders/jeugdige de best passende ondersteuning/begeleiding te bieden.

Hoe werkt het?

Het komt voor dat er binnen een gezin vanuit meerdere professionals hulp of begeleiding wordt geboden en dat de professionals dat niet altijd van elkaar weten. Dat is jammer, want hulp werkt pas echt als professionals met elkaar afstemmen/samenwerken en de problemen sámen met ouders/jeugdige oplossen. Zo zorgt de Verwijsindex voor overzicht, samenwerking en goede afspraken tussen de verschillende professionals en uw gezin.

 Lees meer, wie gebruiken de Verwijsindex?


                                                Aankondigingen   

   • Symposium: ‘Verwijsindex: steek uw licht op!’ op donderdag 7 februari 2019 Op 25 januari 2018 was het symposium ‘verwijsindex: samenwerking zichtbaar’. Het was een groot succes met 100 deelnemers en een gemiddelde score van een 4 uit 5. Er was ...
    Geplaatst 13 nov. 2018 02:45 door Simone Langerak
   • Aanpassingen n.a.v. de AVG d.m.v. een addendum toegevoegd aan het samenwerkingsconvenant Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet ...
    Geplaatst 22 mei 2018 01:59 door Simone Langerak
   • Terugblik op een inspirerend symposium rond de verwijsindex: ‘Samenwerking zichtbaar’ Op 25 januari jl. heeft het symposium rond de verwijsindex “Samenwerking Zichtbaar” plaatsgevonden. Het was een geslaagd symposium!   Na een algemeen deel waarin de kennis over de verwijsindex weer even ...
    Geplaatst 11 dec. 2018 02:44 door Simone Langerak
   Berichten 1 - 3 van 18 worden weergegeven. Meer bekijken »