Hoe werkt het?

Signaal afgeven en ontstaan match.
Een professional geeft een signaal af en gaat gewoon verder met zijn werk: hulp of begeleiding bieden aan de jeugdige en/of ouders. Op het moment dat een andere professional een signaal afgeeft, ontstaat er een match. De professionals krijgen een mail en moeten dan met elkaar contact opnemen om hun betrokkenheid af te stemmen.

Wat te doen bij te doen bij een match?
Eén van de professional neemt in geval van een match contact op met de jongere en/of de ouders. Hij zal vertellen dat hij contact gaat opnemen met de andere professional(s). Het uitwisselen van informatie tussen professionals gaat in overleg met de jeugdige en/of ouders. Daarna bespreken ze samen met jongere en/of ouders wat de best passende hulp is. Eén professional coördineert deze afstemming. Zo zorgt de Verwijsindex voor overzicht, samenwerking en goede afspraken tussen de verschillende professionals.

Wat staat er in de Verwijsindex?
Het signaal bevat alleen de naam, het adres en de geboortedatum van de jeugdige, gekoppeld aan de naam en contactgegevens van de betrokken professional. Er staat geen inhoudelijk informatie over de jeugdige en/of het gezin in. De professional rapporteert deze informatie in zijn eigen cliëntendossier.
Het signaal is maximaal 2 jaar actief. Na 2 jaar (of eerder) wordt het signaal inactief. Dan krijgt de professional geen mail meer, maar is nog wel zichtbaar voor nieuwe partijen gedurende 5 jaar. Indien nodig kan er contact gelegd worden met professionals uit het verleden. Na 5 jaar wordt het signaal definitief verwijderd.

Landelijke Verwijsindex 
Een signaal in de Verwijsindex van gemeente of regio, wordt ook opgenomen in de landelijke Verwijsindex Risico’s Jeugdigen. Bij verhuizing naar een andere regio ‘verhuist’ het signaal dus gewoon mee. De hulp die de jeugdige en/of ouders ontvangt, kan in de nieuwe woonplaats daarom snel worden voortgezet.