FAQ‎ > ‎

Vervolgstappen na een match

1)  Neem contact op met elkaar om te bespreken of het noodzakelijk is dat je inhoudelijke informatie gaat uitwisselen.

2) Voor de communicatie onderling is het belangrijk te weten dat jouw signaalnummer niet overeen komt met het signaalnummer van de andere professional.

3) Vink in Verwijsindex Midden Nederland (na inloggen op MULTIsignaal)  bij de Matchende signalen aan dat je afstemming hebt gehad of dat dit niet van toepassing is. 

4) Indien je besluit om informatie te willen delen, is instemming van ouders/ jeugdige noodzakelijk. Bedenk of je beide instemming wilt vragen of dat een partij dit voor beide gaat doen. Je noteert de uitkomst in jouw eigen dossier. Het besluit kan gemaakt worden op gronden van: vertrouwen van de cliënt; welke partij heeft weer als eerste contact met de cliënt; de hoofdregisseur kan het doen of andere (praktische) redenen. Hiervoor is geen vaste leidraad! Vereist je eigen organisatie dat je altijd zelf toestemming vraagt, dan moet je je daar aan houden. 

5) Na instemming van ouders en/of jongere, kun je informatie uitwisselen met elkaar. Het is van belang dat de cliënt hierover goed geïnformeerd wordt.

6) Krijg je geen instemming van ouder en/of jongere, dan probeer je eerst de weerstand(-en) weg te nemen door uitleg over de reden van informatie-uitwisseling. Krijgt je vervolgens nog geen toestemming en heb je te maken met een conflict van plichten overleg dan samen met een leidinggevende of andere collega. Noteer in je eigen dossier wat de uitkomst is. 

De gezinsfunctionaliteit roept wellicht vragen op. Deze heeft MULTIsignaal voor jouw samengevoegd in een lijst met veelgestelde vragen (FAQ).

F.A.Q. MULTIsignaal

Mocht u nog vragen hebben kunt u Contact opnemen.


Comments