FAQ

De meeste vragen zijn al eens keer gesteld. Je vindt het antwoord op deze vragen via deze pagina. Mocht je hier geen antwoord vinden op je vraag, dan kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen.
We hebben onderscheid gemaakt in:
 
Algemene vragen : voor vragen over de verwijsindex in meer algemene zin.
Technische vragen; voor vragen die te maken hebben met de werking van multisignaal
Afwegings vragen; voor vragen die te maken hebben met je afweging, wel of niet melden.